EUROWOOD EDUCATIE

 


Scholieren denken na over nieuw land Markermeer

Laat de mensen maar eens fantaseren over het toekomstige Eurowood. Hoe zou het eruit moeten zien en op welke wijze leven haar toekomstige bewoners? Het zijn vragen waar de kinderen het beste een antwoord op kunnen vinden. Immers, Eurowood is bestemd voor de kinderen van onze kinderen.

Bij de uitwerking van plannen voor Eurowood betrekken Ben Waalwijk en Rob Schrama scholieren. In Lelystad, Almere en Hoorn nemen zij contact op met middelbare scholen voor het opzetten van onderwijsprojecten. De leerlingen kunnen uitzoeken hoe aan het idee van Eurowood gestalte wordt gegeven. Haar toekomst moet in het heden ontdekt en uitgewerkt worden en kinderen zijn hiervoor het meest ontvankelijk.

Eurowood - educatie

Op allerlei manieren, bijvoorbeeld via het internet, vergaren scholieren informatie over een ecologisch verantwoorde opbouw van het nieuwe land en over de invulling ervan. Eurowood wordt een proeftuin voor Europese samenwerking en biedt plaats aan het beste dat de culturen van Europa hebben voortgebracht. De multiculturele diversiteit van de Europese samenleving krijgt er optimaal gestalte. Ook zoeken de jongeren contact met deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van Eurowood. Zo ontstaat een actief communicatie- en informatienetwerk, dat een virtuele opbouw van Eurowood mogelijk maakt.

Gebruikmakend van deze kennis, vervaardigen schoolklassen ecologische eilanden. Deze kunstwerken bestaan uit blokken ingepakt piepschuim, met een laag aarde en levende planten erop en die in het Markermeer worden afgemeerd. Op deze drijvende eilanden worden camera’s gemonteerd. Via internet kan ieder deze camera’s bewegen en de groei van het nieuwe land volgen. Jaarlijks wordt deze eilandengroep uitgebreid, waardoor Eurowood in de werkelijkheid steeds een beetje groter wordt.

Bent u geïnteresseerd in een bijzonder onderwijsproject bij u op school? Neem dan contact op met Rob Schrama en Ben Waalwijk.

 

 

 

 

 

 

HOME