KUNSTKONFRONTATIE EN EDUCATIE


In het onderwijs vindt kunstkonfrontatie aansluiting bij het gevoel van onvrede, dat leerlingen hebben ten aanzien van hun schoolsituatie. Door de schoolsituatie als gegeven te accepteren, wordt er voorbijgegaan aan het veranderingspotentieel van de mens. Dit kan worden aangesproken door de feitelijke situatie te vergelijken met ideaalbeelden uit de fantasie. Kunstkonfrontatie zal dit fantaseren stimuleren en in de werkelijkheid omzetten.
Kunstkonfrontatie biedt verschillende vormen van muurschilderen aan die met jongeren kunnen worden uitgevoerd
Foto: International Centre for Celebration
Voor het VMBO heeft Stichting Kunstkonfrontatie hiervoor het project "Beeld en Omgeving" ontwikkeld, dat aansluit bij de actuele belevingswereld van de leerling: de school. De concrete ervaringen vormen het uitgangspunt. Hoe ervaren leerlingen hun schoolsituatie en wat zijn hun fantasieën, wensen en behoeften hierover? Via “Beeld en Omgeving” krijgen de jongeren de kans, om hun eigen schoolomgeving esthetisch te beoordelen, ten einde het aan te passen of ludiek aan de kaak te stellen.

Tijdens een campagne tegen het roken op school, wordt met een reusachtige sigaret de school uitgerookt en haalt een woedende leraar zijn foto van de “Rokers Top 5”

 

Door een andere stellingname en werkwijze binnen de schoolpraktijk, onderscheidt Kunstkonfrontatie zich van actuele stromingen binnen de kunstpedagogiek. In het boek “Kunstkonfrontatie, esthetiseert de aktie en politiseert de kunst” (NSKV 1982), belicht Rob Schrama de verschillen met andere progressieve stromingen, zoals de “visuelle Kommukation”en de “Ästetische Erziehung”. Lerarenopleidingen, academies en universiteiten stellen Rob Schrama en Netty Gelijsteen in staat over de theorie en praktijk van kunstkonfrontatie te doceren. Dit leidt veelal tot grootschalige projecten, zoals “Seestück” in Berlijn, uitgevoerd met studenten van de Universität der Künste, een vrijplaats creërend voor kunstenaars en theatermakers uit de stad.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME